Yshopnoosa.com

Hur du lägger till en NIC PC för en skrivare

Många nya skrivare avsedd för hemanvändare har nätverksanslutning så att flera användare kan ansluta och skriva ut till skrivaren samtidigt. Dyrare skrivare har traditionellt haft nätverksanslutning via trådbunden Ethernet, också. Dessa typer av skrivare är utformade för att ansluta en Ethernet-växel så att alla kan komma åt dem. Om du har en nätverksskrivare men inte har ett nätverk installerat, du kan dock lägga till ett nätverkskort till datorn så att du kan använda skrivaren.

Instruktioner

1 Stäng av datorn, om den är påslagen, och koppla från strömsladden.

2 Ta bort sidan täcka av datorns hölje. Vissa datorer använder skruvar, medan andra har en lös hävstång.

3 Ta bort metall eller plast tomma utrymmet som omfattar tillgång till PCI- eller PCI-E slot locket på baksidan så där Nätverkskortet installeras.

4 Sätt in Nätverkskortet i ett PCI- eller PCI-E slot, beroende på korttyp.

5 Fäst Nätverkskortet till datorhöljet. De flesta fall använda en enda skruv för detta ändamål.

6 Slå på datorn och installera drivrutinerna för Nätverkskortet, vid behov. Många nätverkskort har förarstöd inbyggt i operativsystemet.

Tips & varningar

  • De flesta nätverkskort är automatisk avkänning, men du kan behöva en korsad Ethernet-kabel till att ansluta en skrivare direkt till NIC när det har installerats.