Yshopnoosa.com

Hur du ställer in stadgan Internet

Användningen av kabel Internet är på uppgång på grund av dess snabba anslutningar. Ställ in din stadgan Internet-anslutningar med hjälp av Ethernet-kablar och modemet som du. Skapa ett lokalt nätverk för alla datorer tillgång till stadgan kabelanslutningen.

Instruktioner

1 Använd en Ethernet-sladden för att ansluta kabelmodemet som stadgan till en Ethernet-hubb. Ansluta datorer i det lokala nätverket till Ethernet-nav med Ethernet sladdar. Kontrollera om alla datorer har ett nätverkskort. Om det behövs köpa nätverkskort och installera dem i datorer i nätverket. Köra den skivan som medföljde nätverkskortet att installera drivrutiner och följ instruktionerna.

2 Slå på strömmen till datorn, modem och navet. Gå till "Start"-menyn på datorn och klicka på "Kontrollpanelen" och välj sedan den "nätverks- och delningscenter." Välj "Konfigurera en anslutning eller nätverk" att ställa in din Internet-anslutning för din stadgan kabel. Följ den på skärmen uppmanas och ange information om din dator i varje fält. Klicka på "Slutför" för att slutföra guiden Konfigurera nätverk.

3 Starta om datorn för att slutföra installationen. Tillbaka till "Nätverk och dela Center" och kontrollera din anslutning. Visa din offentliga nätverk för att visa status för stadgan Internet-anslutningen. Klicka på "Dela och upptäckt" att välja information och filer som kan delas på ditt lokala nätverk.