Yshopnoosa.com

Hur man testar en Proxy IP

Proxyservrar är datorer som fungerar som mellanhänder i Internet-kommunikation. De ta emot förfrågningar från en dator och sedan upprepa det från sin plats till målservern. När svaret är emot, vidarebefordra de sedan den till den dator som begärt det. Detta gör ursprungsdatorn att bedriva verksamhet från ett begränsat nätverk eller att dölja sin identitet eftersom all kommunikation verkar komma från proxy datorn, som kan delas av hundratals eller tusentals människor. Du kan testa för att se om en proxyserver Internet protocol (IP) adress är aktiv med hjälp av pingkommandot.

Instruktioner

1 Tryck på "Start" knappen och skriv "Befalla snabb" utan citationstecken.

2 Klicka på "Befalla snabb" från listan.

3 Typ "Ping < ip >" utan citationstecken. Ersätt "IP" med den IP-adressen för den server som du vill testa ett svar. Om du får ett svar, vet du servern är aktiv.