Yshopnoosa.com

Hur man dölja Information i Word-dokument

Infoga en hopfällbar funktion i ett Microsoft-dokument görs enkelt med tillägget känd som "mer." Används i både Word 2007 och Word 2010, erbjuder det verktyg som användarna kan använda för att dölja och expandera sina möjligheter i olika delar av ett Word-dokument. Det inte bara stöder makron för att skapa kollaps och expandera alternativ, men det kan också tillämpas på rubriker, numrerade listor och mer. För att få funktionen, har du tillgång till fler tillägg i tillmötesgående Microsoft Word-program.

Instruktioner

1 Hämta och installera ytterligare tillägget (se resurser.)

2 Öppna Microsoft Word-programmet genom att dubbelklicka på den.

3 Välj det innehåll som du vill kombinera och klicka på "Standard More," ligger på den första knappen längst till vänster i menyn. En markör på dokumentet, som du kommer att kunna dölja och expandera infogas.

4 Infoga collapsibles för rubriker genom att markera "Rubrik" i dokument-menyn. Detta ger dig möjlighet att dölja rubriker. Du kan välja att sammanfatta dokumenten genom att endast visa rubrikerna eller skriva ut bara dokumentets rubriker i denna funktion också.

5 Klicka på "Mer" bild brytpunkten för att expandera rubriken eller innehåll när det har varit dolt.

6 Klicka på avsnittet "Nr sedvänjorna" om du vill ta bort hopfällbar information.

7 Anpassa din hopfällbara markör genom att klicka på "Redigera" under avsnittet "Mer Marker".