Yshopnoosa.com

Hur kan man kontrollera Cron fel

Hur kan man kontrollera Cron fel

Cron är en typ av daemon eller datorprogram som körs i bakgrunden på din dator när det startas via Kommandotolken. Cron används på kommandoraden-system som Linux eller andra protokoll som tillåter textbaserade input. Den cron daemon används för att schemalägga utförandet av både synliga och osynliga - program som körs i bakgrunden är osynliga för användare--program. När cron har ett fel, skapas en post i fel systemloggen, som du kan kontrollera för att undersöka källan till felet.

Instruktioner

1 Skriv "cd ~ användarnamn" på kommandoraden snabb, där "username" är namnet på ditt att återvända till arbetskatalogen.

2 Skriv namnet på sökvägen till systemets fel log läge. Kontrollera ditt operativsystem hjälpfilerna för den exakta platsen för systemet Logga felfiler, då navigera det med ett kommando som: "CD-/var/log/syslog."

3 Öppna systemloggen och granska det för cron fel. Skriv "tail-f syslog" att öppna och visa systemloggen. Leta efter rader föregås av "Cron" identifieraren.

Tips & varningar

  • Någon fil editor eller viewer kan användas för att öppna systemloggen.