Yshopnoosa.com

Kopiera bilder till ett Micro SD kort

Kopiera bilder till ett Micro SD kort

Rörliga bilder till en bärbar MicroSD-kort---en flyttbar enhet---ger användarna enkel åtkomst och rörlighet. Innehåll som bilder och videor, kan lagras på ett MicroSD-kort. De flesta MicroSD kort säljs med en adapter så kortet passar in i antingen en dator, kortläsare, skrivare, mobiltelefon eller kamera.

Instruktioner

1 Sätt in MicroSD-kortet i sin adapter, som ser ut som en vanlig storlek SD-minneskort.

2 För att sätta bilder från din dator, exempelvis på MicroSD-kortet, sätt in kortet i datorns minne kort springan. Om din dator inte har en minne kort springan, koppla in en kortläsare med en USB-sladd till datorn. När datorn känner igen kortet, öppna en mapp för att visa innehållet på kortet.

3 Hitta bilder på datorn som du vill överföra till kortet.

4 Välj bildfilerna och dra dem till kortets mapp. Du kan också markera dem och kopiera och klistra in med hjälp av kortkommandon "Control C" och "Kontroll V," respektfullt.

5 Mata ut minneskortet enligt datorns anvisningar för säker borttagning av maskinvara.

Tips & varningar

  • Bilder kan också kopieras till ett MicroSD-kort från en mobil enhet. Enkelt sätt MicroSD-kortet i telefonens minne kort springan. Gå till telefonens fotogalleri. I de flesta fall måste du markera eller markera de bilder du vill kopiera. Sedan komma åt alternativen bild galleri. Välja att "Flytta" eller "Kopiera" de valda bilderna till en flyttbar enhet eller minne kort. Den överföringsmetod och ordalydelsen kan variera beroende på den mobila enheten. Se telefonens användarhandbok för detaljerade instruktioner.