Yshopnoosa.com

Hur man skriver Text runt en form

Hur man skriver Text runt en form

Microsoft Word 2010 kan infoga formaterad former på dokumentet. Former som pilar, linjer, samtal outs eller textrutor kan fästa uppmärksamhet på dokumentet. Grafiska former kan också dela upp monotonin av visning för mycket text på en sida. Knappen ordna kommandot menyfliksområdet kan definiera formen på layouten. Du kan använda ett radbyte kommando för att formatera text runt formen.

Instruktioner

Placera formen i layouten

1 Öppna Word-dokumentet.

2 Klicka på fliken "Infoga" i kommandot menyfliksområdet.

3 Tryck på knappen "Former" i gruppen illustrationer. Ett diagram över former visas.

4 Klicka på önskad form. Markören ändras till ett "+"-symbolen.

5 Klicka och dra på dokumentet för att ställa in formen.

6 Klicka på formen i dokumentet. Fliken Ritverktyg visas.

7 Välj fliken "Format" under fliken "Verktyg".

8 Klicka på knappen "Position" i gruppen Ordna. Ett diagram med layouter visas.

9 Välj en layout som du föredrar. Exempel är "Position i toppen Center" eller "Position i nedre vänstra hörnet."

10 Välj "Fler Layout-alternativ" om du föredrar att anpassa layouten. Öppnar dialogrutan Layout.

11 Klicka på "Fliken Position."

12 Välj alternativknapparna för "Horisontell", "Vertikal" och "Alternativ."

13 Skriv värdena i textrutorna.

14 Klicka på "OK". Formen är placerad på dokumentlayouten.

Ställa in formatet "Radbyte"

15 Högerklicka på formen på dokumentet. En lista med alternativ visas.

16 Klicka på alternativet "Radbyte". En meny med alternativ för radbyte visas, inklusive fler Layout-alternativ.

17 Välj alternativet som föredras "Radbyte". Exempel: Square, vilket lämnar en tom ruta visas runt formen. Det snäva alternativet för texten närmare till formen.

18 Klicka på "Fler alternativ för omslagslayout" på Radbryt Text listan om du föredrar ett mer anpassat utseende. Du kan också klicka på knappen "Radbyte" i gruppen Ordna att Visa "Fler layoutalternativ."

19 Välj fliken "Figursättning".

20 Välj alternativ, till exempel "Avstånd till texten" Ange mängden tomt utrymme mellan texten och figuren.

21 Klicka på "OK". Dokumentformat med texten radbryts runt formen.