Yshopnoosa.com

Hur du anger Session attribut i JSP

JavaServer Pages (JSP) sessioner kan du lagra information om en webbsida besökare i en sessionsvariabel. Sessionsvariabler är knutna till besökaren, så att du kan lagra information utan att behöva skriva lagring variablerna till webbläsaren. Med hjälp av sessioner är säkrare än lagra värden på webbsidan, och koden är bekvämare att hantera och underhålla, enklare än att hålla reda på flera HTML-taggar.

Instruktioner

1 Högerklicka på sidan HTML eller JSP du vill redigera och välj "Öppna med". Sedan din Rekommenderad redaktör och klicka på "Öppna".

2 Skriv session kod överst i din fil. I följande kod skapas en sessionsvariabel som hämtar namnet på användaren när användaren loggar in:

< %

String användarnamn = request.getParameter ("användarnamn");

session.setAttribute ("Login", användarnamn);

% >

3 Spara ändringarna och öppna ditt HTML och JSP projekt i en webbläsare. Använda sessionsvariabeln, kan du logga in till säkra sidor utan att behöva spara användarinformation på HTML-sidan.