Yshopnoosa.com

Hur man installerar teckensnitt i Windows XP

Vanliga teckensnitt som "Times New Roman" och "Arial" används när du skriver i Windows, men användningen av flera teckensnitt kan lägga mycket mer till projekt, multimediapresentationer och andra element. Installation av teckensnitt i Windows XP är en enkel process som kan upprepas så ofta som möjligt, och typsnittsbibliotek kan fyllas med alla typer av skrivstilar.

Instruktioner

1 Ladda ner din önskat teckensnitt. Många webbplatser erbjuder gratis typsnitt. Teckensnittsfiler är riktigt små, så de inte kommer ta upp mycket av datorns hårddiskutrymme eller minne. Spara teckensnitt till en plats som är lätt att hitta som mappen skrivbord eller Mina dokument.

2 Klicka på Windows Start-knappen, följt av "Kontrollpanelen".

3 Klicka på alternativet "Teckensnitt" i Kontrollpanelen. Ett fönster kommer att dyka upp där alla teckensnitt som är installerade på datorn.

4 Klicka på "File" följt av "Installera nytt teckensnitt." En meny dyker upp. Leta upp mappen som teckensnittsfilerna i fönstret "Mappar" i det nedre vänstra hörnet av popup-skärmen. En lista över teckensnitt visas på den övre vänstra delen av skärmen. Tryck på knappen "OK" att installera alla teckensnitt.

5 Öppna ett ordbehandlingsprogram för att testa teckensnitt. Klicka på den nedrullningsbara menyn till välja teckensnitt och hitta några av de typsnitt du installerat. Testa teckensnitt genom att skriva flera bokstäver för att se hur de fungerar.