Yshopnoosa.com

Hur du skriver ut stora mallar

Hur du skriver ut stora mallar

Om du inte har en plotter som kan skriva ut affisch-storlek eller större dokument, måste skriva ut en stor mall kondenserad eller skrivs ut via en process som kallas plattsättning. Göra det och ark tryckning är lätt nog ändå, speciellt när man använder två olika Microsoft Office-dokument program, som gör denna utskrift format för ritningar eller banners större än en standard 8,5-tum x 11 tum pappersark.

Instruktioner

Skriva ut en stor ritning

1 Öppna Microsoft Visio, som ligger på skrivbordet i Windows. Välj "File" och "Öppna" för att få ritningen du skapat på skärmen.

2 Välj "Fil" igen. Nästa, välj "Utskriftsformat" och välj sedan fliken "Skrivarinställning".

3 Leta efter en låda som låter dig ändra pappersstorleken. Välj den pappersstorlek du vill använda och klicka på "OK", sedan väljer du "File" och "." Vet att om du vill skriva ut på mycket större pappersark än vad som finns, du har att välja särskilda skrivaren eller plottern du ska använda i Visio utskrift-menyn.

4 Välj skrivaren eller plottern som använder större pappersstorlekar genom att klicka på "File", "Utskriftsformat" och fliken "Skrivarinställning" än en gång. Klicka på "Setup" under alternativet för skrivarpapperet.

5 Klicka på "Skrivare" under rutan skrivarinställningar och sedan "Namn". Markera skrivaren eller plottern i listan och klicka på "OK" för att aktivera den.

6 Gå tillbaka till fliken "Skrivarinställning" och med funktionen anpassning justera ritningen i mitten av sidan lodrätt och vågrätt. Välj "Förhandsgranska" för att se hur utskriften kommer att se ut när det skrivs ut.

7 Klicka på "File" och "Skriv ut" för att skriva ut din stor ritning.

Utskrift av stora dokument med hjälp av plattsättning

8 Skriva ut dokumentet med metoden plattsättning där ett dokument kan skrivas i avsnitten om flera bitar av papper som kan monteras tillsammans senare.

9 Öppna Microsoft Visio. Klicka på "File", "Utskriftsformat" och fliken "Skrivarinställning" Välj skrivarens pappersstorlek du använder för att skriva ut dokumentet.

10 Använd förhandsgranskningsfunktionen i rutan Print Setup denna tid att anpassa mallen med storleken på. Visio kommer automatiskt förhandsgranska dokumentet med flera rutor inne för att ange plattsättning effekten och de avsnitt som ska skrivas ut på separata pappersark.

11 Klicka "OK" och sedan skriva ut dokumentet. Montera separat utskrivna sidor tillsammans senare med tejp eller klister.

Skriver ut en banderoll

12 Öppna Microsoft Publisher från skrivbordet. Välj "Fil," då "Nya" och nya publikationer uppgiftsfönstret öppnas. På nya publikationer uppgiftsfönstret, välj "Publikationer för Print", klicka "Banners".

13 Sök förhandsgranskningsgalleriet och välj banner du vill skriva ut genom att klicka på den.

14 Justera bannern. Välj dina justeringar för bredd och höjd i uppgiftsfönstret ny publikation. Du kan också ändra färgerna på din banner med alternativet färgscheman eller någon teckensnitten i alternativet teckensnittsscheman. Dessutom kan du också ändra någon av text eller bilder i mallen.

15 Klicka på "Arkiv" och sedan "Skriv ut" att skriva ut banderollen. Kontrollera att skrivaren är kan ta emot stora format.

Tips & varningar

  • Överväga att ta ett stort dokument och minska det att passa på en sida. Detta alternativ är tillgängligt på de flesta dokument program, t ex Word, Visio och utgivare. Det gör helt enkelt "Page Setup" på Arkiv-menyn, klicka på fliken "Skrivarinställning". På fliken "Skrivarinställning" Leta upp alternativet "Print Zoom", välj "Anpassa till" och skriv "1" i varje ruta. Skriv ut dokumentet och skrivs ut på en sida i ett reducerat format.
  • Microsofts 2003 edition av Publisher stöder inte tryckning i stora format.