Yshopnoosa.com

Hur till reparera stöveln fel

Det är inte ovanligt att en dator för att visa fel under uppstart. Dessa fel menar att viss del av din Dators operativsystem har stött på ett problem. Problemet måste korrigeras innan du kan fullt tillträde och tryggt flytta runt din dator. Använd följande steg om fel har du utelåst från datorn under uppstart.

Instruktioner

1 Ändra startordningen så att din PC åtkomster CD-ROM enhet första under boot-up.

2 Sätt in Installationsskivan för operativsystemet i CD-ROM-enheten. Starta om datorn.

3 Välj "Ja" till några frågor som ber dig att markera CD-enheten som första enhet i uppstart processen.

4 Tryck "R" när skärmen "Välkommen till installationsprogrammet" visas att starta Återställningskonsolen.

5 Väljer du installationen du vill komma åt från Återställningskonsolen om mer än en presenteras. Flera alternativ presenteras vanligtvis om du har en dator med flervalsstart eller multivalsstart.

6 Skriv in administratörslösenordet och tryck på "Enter". Om lösenordet är tomt, tryck bara på "Enter".

7 Skriv följande vid kommandotolken: COPY X:\i386\NTLDR C: kopia X:\i386\NTDETECT.COM C: [där X = CD ROM-enhet].

8 Ta bort CD: N från datorn. Skriv "Exit" och tryck "Enter".

Tips & varningar

  • Det finns också kommersiella programprodukter som felsöka och korrigera uppstart fel såsom hård driva mekaniker från högre marken programvara.