Yshopnoosa.com

Hur konvertera Java tecken från gemener till versaler

Hur konvertera Java tecken från gemener till versaler

Programmeringsspråket Java kommer med många verktyg för att hantera text. En av de enklaste sätten att hantera text i Java är att kasta texten som en sträng och använda Javas inbyggda funktioner för agera vid strängar. Konvertera Java strängar mellan övre och små fall tecken som använder sådana funktioner är enkla.

Instruktioner

Konvertera tecken till versaler

1 Cast texten i fråga som en sträng:

String basicText = "denna text är gemener";

2 Anropa funktionen "toUpperCase" på strängen:

String basicText = string.toUpperCase();

3 Utgång texten för att verifiera att det är alla versaler:

System.out.println(basicText);

Konvertera tecken till gemener

4 Cast texten i fråga som en sträng:

String basicText = "Denna sträng är alla versaler";

5 Anropa funktionen "toLowerCase" på strängen:

String basicText = string.toLowerCase();

6 Utgång texten för att verifiera att det är alla versaler:

System.out.println(basicText);