Yshopnoosa.com

Hur importera EPS i Maya från CS2

Adobe Illustrator CS2 kommer att exportera EPS-filer som kan importeras till Maya. Det finns dock ett trick att exportera en EPS-fil från Illustrator CS2 till Maya. Först av allt, om du helt enkelt exportera en EPS-fil för den aktuella versionen av Illustrator visas ett felmeddelande när du försöker öppna filen i Maya. Du måste exportera EPS-filen för en tidigare version av Illustrator som version sju eller åtta. Maya kommer sedan öppna den exporterade EPS-filen.

Instruktioner

1 Öppna filen att exportera i Adobe Illustrator CS2.

2 Klicka på "File" alternativet på den övre navigeringsfältet och klicka på "Spara som".

3 Klicka på "Spara som" nedrullningsbara rutan, klicka på "Illustrator 7 EPS (.eps)" eller Illustrator 8 EPS (.eps) "alternativet.

4 Klicka på knappen "Spara". Filen exporteras till en EPS-format som kan öppnas av Maya.

5 Öppna programmet Maya.

6 Klicka på alternativet "Fil" och klicka på "Öppna". Dialogrutan Öppna fil lanserar.

7 Navigera till och klicka på EPS-filen.

8 Klicka på knappen "Öppna". Filen öppnas i det Maya programmet.