Yshopnoosa.com

Hur man håller en höjd proportionellt mot en bredd i CSS

Övergripande formatmallar (CSS) kan du formatera måtten på din webbsida, behållare och element. Proportionell dimensioner kräver samma inställning för höjd och bredd för de specifika områden du formaterar. Din höjd och bredd måste vara tillräckligt stora för grafik på sidan, så de kan visas korrekt. Ställa samma dimensioner är särskilt användbara om du skapar en fyrkantig behållare eller ruta för din webbsida.

Instruktioner

1 Starta en textredigerare, till exempel Anteckningar, TextPad eller EditPad. Välj "File" och "Öppna" i menyn och dubbelklicka på HTML-filen du vill ändra.

2 Lägg till följande kod mellan < HEAD >-taggen för att skapa en stil med en proportionell höjd och bredd 400 pixlar:

< style type = "text/css" ><!--#container {höjd: 400 pixlar;bredd: 400 pixlar;}-->< / stil >

3 Ersätt "400 pixlar;" med de dimensioner som du vill ange för höjd och bredd.

4 Lägg till följande kod mellan < BODY >-taggen att tillämpa formatmallen:

< div id = "behållare" > Text eller grafik som du vill inkludera gå här. < / div >