Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till ett HTML-objekt i VB6

Programmeringsspråket Visual Basic 6 använder en "Internet Explorer" som konverterar strängen indata till ett HTML-objekt. VB6 biblioteket använder strängen för att ansluta till webbplatsen, sedan nedladdningar på webbplatsen och lagrar HTML-resultaten till en sekundär variabel. Du använda detta VB bibliotek att skrapa en webbplats och hämta innehållet.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och välj "Alla program". Klicka på "Microsoft Visual Basic", klicka på "Visual Basic 6" att öppna programvaran. Öppna projektet programvara.

2 Dubbelklicka på den ". VB"fil du vill använda för att skapa HTML-objektet. Kodfilen öppnas i VB6-redigeraren.

3 Öppna webbsidan använder ett strängvärde:

Ställa in ie = CreateObject("internetexplorer.application")dvs. Navigera ("www.site.com")

4 Konvertera strängvärdet till ett HTML-objekt. Följande laddar den sidans HTML-kod till variabeln "html":

Ställ in doc = dvs. DokumentAnge html = doc. Kropp