Yshopnoosa.com

Hur du skapar en PST-fil i Outlook 2003

Hur du skapar en PST-fil i Outlook 2003

Microsoft Outlook 2003 är en task manager program som ingår i programpaketet Microsoft Office 2003 för Windowsoperativsystem. Med programmet kan du skapa aktiviteter, lagra kalender-händelser, skicka och ta emot e-postmeddelanden och ta mötesanteckningar. Om du vill spara filerna på din Outlook på datorn måste du konvertera dem till PST-filer. För att göra detta måste du först skapa en PST-mappen.

Instruktioner

1 Öppna programmet Microsoft Outlook 2003 på datorn. Klicka på alternativet "Fil" menyn på översta verktygsfältet.

2 Rulla över det "Nya" alternativet och klicka sedan på alternativet "Outlook-datafil". Klicka på "OK"-knappen när du tillfrågas om du vill skapa en PST-fil.

3 Ange ett namn för filen i fältet "Filnamn" och klicka på knappen "OK". En annan popup-dialogruta visas då.

4 Skriv ett namn för PST-mappen där filen lagras i rutan "Namn". Klicka på knappen "OK".

5 Klicka på knappen "OK" igen. Den nya PST-mappen visas i mapplistan för Outlook. Nu kan du dra ett Outlook-objekt i mappen och det kommer att konverteras till en PST-fil.