Yshopnoosa.com

Hur ska justeras Div stilar

När du inkluderar en "stil" tagg i HTML-dokumentet, kan du göra några smärre förändringar hur texten inuti en div visas. Till exempel, om du ville inkludera en kantlinje runt text i en div, kan du göra det genom att använda kommandot "format". Taggen "< div >" definierar ett avsnitt i ett HTML-dokument. Om du vill inkludera taggen "stil", kanske du också vill justera div som har denna "stil" märkord som tillämpas på den. Detta kräver bara lite extra arbete.

Instruktioner

1 Öppna din webbserver och klicka på HTML-dokumentet där du vill justera en div med stil.

2 Klicka i dokumentet mellan < body > och < / kropp > Taggar på den plats där du vill infoga i div.

3 Infoga denna kod:

< div align = "rätt" style = "border: 2px Heltäckandegräsplan" >

Texten går här.

< / div >

4 Byt ut "rätt" med "vänster" eller "center" ändra justeringen. Ersätt "gränsen: 2px Heltäckandegräsplan" med ett annat numeriskt värde och en annan färg, om du önskar. Ersätt "Text går här" med den text du vill ska visas i div.

5 Publicera sidan.