Yshopnoosa.com

Hur man skapa kalkylblad från en PDF

Hur man skapa kalkylblad från en PDF

Portable Document Format (PDF) är en dokumenttyp används för att konvertera ett källdokument, till exempel Microsoft Word, till en fil som kan visas för en publik som inte kanske har källprogrammet. Någon med ett PDF-visningsprogram kan starta och granska filen. Med rätt programvara, kan information i ett PDF-dokument konverteras till en fil för användning i ett kalkylblads- eller databasprogram. Du kan skapa ett kalkylblad från en PDF-fil genom att följa några steg.

Instruktioner

1 Installera en PDF skriva ansökan. PDFill används i följande steg, och den är tillgänglig för gratis nedladdning på pdfill.com. Det finns en mängd olika PDF skriva program tillgängliga, men se till det som du väljer har en funktion som låter dig konvertera PDF-filen till en fil eller till ett kalkylblad.

2 Öppna programmet "PDFill PDF Editor" från PDFill suite. Använd "Arkiv"-menyn för att välja "Öppna ny PDF projekt." "Välj en PDF-fil" popup-fönstret, använda "Titta i" droppa ner till hitta mappen till vilken PDF-filen som du vill skapa ett kalkylblad lagras. Markera filen och klicka en gång på knappen "Öppna".

3 Klicka en gång på "Arkiv"-menyn och markera alternativet "Importera/exportera formulär Data". Detta startar en separat "Importera/exportera" fönster. Klicka en gång på "Exportera till Text" knappen. Välj formatet "TXT" i fältet "Filer av typen" i fönstret "Spara som". Skriv ett namn på textfilen i fältet "Filnamn" och klicka en gång på knappen "Spara".

4 Öppna kalkylprogrammet. I det här exemplet Microsoft Excel används, men den samma grundläggande processen gäller för de flesta kalkylprogram. Klicka en gång på alternativet "Öppna" under "Fil" droppa-ned menyn. Leta upp mappen där du sparade filen "TXT" från steg 3 med funktionen "Titta i". Göra vissa "Filer av typen" fältet är inställt till "Textfiler," Markera namnet och klicka en gång på knappen "Öppna". Data från PDF-filen kommer att fylla på kalkylbladet.

5 Spara det kalkylblad. Klicka en gång på den "fil" menyn och en gång på "Spara som". Välj en mapp att spara den nya kalkylblad genom att använda menyn "Spara i". Skriv ett namn i fältet "Filnamn" och klicka en gång på knappen "Spara".