Yshopnoosa.com

Hur synkronisera ljud till PowerPoint

Vare sig i en föreläsningssal eller ett företags styrelserum, är PowerPoint-presentationer standardmetoden för att visa stora mängder text, bilder och diagram. PowerPoint-presentationer är tyvärr ofta tråkig till följd av den stora mängden information de innehåller. Men kan att lägga till musik till en PowerPoint-presentation öka överklagande av presentationen. Processen för att lägga till musik till en presentation och synkronisering för de enskilda bilderna är enkelt och kan avslutas från inom själva programmet PowerPoint.

Instruktioner

1 Starta PowerPoint och öppna din PowerPoint presentation arkivera.

2 Öppna individuella PowerPoint-bilden och välj "Infoga"-menyn och välj "filmer och ljud."

3 Välj önskad ljudfilen och tryck på "OK". När du uppmanas välja huruvida du vill att ljudfilen ska spelas upp automatiskt eller endast när ljudfilen i presentationen klickas.

4 Högerklicka på ljudikonen nu visas i bilden. Välj alternativet för "Anpassad animering."

5 Välj "alternativ" från menyn anpassade animeringar. Navigera till fliken "effekt" och välj sedan "sluta spela."

6 Klicka på knappen "på klicka" för att avgöra om ljudet kommer att sluta spela när musen klickas. Klicka på knappen "efter aktuell bild" för att stoppa musiken efter att ha flyttat från den aktuella bilden eller klicka på "efter" knappen för att välja antalet bilder ljudfilen kommer att spela igenom.