Yshopnoosa.com

Det var ett allvarligt fel under installationen och jag kan inte komma åt HP Photosmart C4480

Det var ett allvarligt fel under installationen och jag kan inte komma åt HP Photosmart C4480

En fatal felmeddelande under installationen av drivrutinerna för Photosmart C4480 visar ett felmeddelande Microsoft Installer. Felsökningen kan vara betungande, så om du bara vill ha åtkomst till skrivaren och bryr mig inte att använda de extra funktionerna i programvaran, du har möjlighet att installera en grundläggande drivrutin. Annars måste du ta reda på mer information om vilken typ av fel att hitta rätt inställning till att lösa det, som är tillgänglig från HP.

Installera grundläggande drivrutin

Installera en grundläggande drivrutin för skrivaren kan du lösa problemet installationen utan komplicerad felsökning. Skrivaren kan skriva ut med den grundläggande föraren men du har inte tillgång till det fullständiga programmet och processen för skanning kommer att vara annorlunda. För att installera den grundläggande föraren, stänga felmeddelandet om det är fortfarande öppna och avbryta installationen. Starta om installationsprogrammet och välj den "Express" eller "Minimal" istället för "Full" eller "Rekommenderas" alternativet. Följ den på skärmen slutför installationen.

Uppdateringar

Innan början avancerad felsökning, kontrollera att du har den senaste programvaran. Först kör Windows Update. HP har också en uppdaterad drivrutin tillgänglig än den du har på skivan. Nuvarande programvara nedladdningar för Photosmart C4480 allt-i-ett skrivare finns tillgängliga från HP: s webbplats. Om du är osäker på vilken är bäst Hämta för dig, Hämta och kör HP installera guiden som identifierar din dator behöver arbeta med din skrivare.

Felmeddelanden utan koder

HP tillhandahåller felsökningsinstruktioner för olika typer av felmeddelanden. Några allvarliga fel Visa fyrsiffriga koder medan andra inte gör. Följande felmeddelanden kan visas utan koder, finns i HP: s webbplats för instruktioner steg felsökning: "allvarligt fel under installationen. Installeraren har inte behörighet att ändra filer,""MSI. DOT4wrp allvarligt fel, kan inte komma åt C:\windows\system32\HPZidg.12.dll,""allvarligt fel under installationen. Installeraren har inte behörighet att ändra den här filen C:\Windows...flash[xx].ocx"och" allvarligt fel under installationen... hpbmiapi.dll kunde inte registrera. "

Felkoder

Några allvarliga fel visar fyrsiffriga koder. Se HP: s webbplats för stegvisa instruktioner för felsökning av följande koder: 1155, 1303, 1304, 1305, 1311, 1312, 1316, 1327, 1331, 1335, 1406, 1500, 1601, 1603, 1606, 1618, 1706, 1714, 1904, 1913, 1933, 1935, 2203, 2343, 2738 och 2753.

Att hitta koder

Om felmeddelandet visas inte en kod och inte matchar någon av meddelanden utan koder, hitta felkoden genom att använda Loggboken i Windows. Öppna Start-menyn och skriv "Loggboken" i sökrutan. Klicka på "Loggboken" när den visas och välj "Windows loggar" i den vänstra ramen i händelsen betraktare följt av "Program." I den mellersta kolumnen, klicka på senaste "Fel" från HP. Sedan hitta den fyrsiffriga koden under fliken Allmänt hänvisa till HP'S fatal fel felsökning om du hittar någon av följande koder: 1155, 1303, 1304, 1305, 1311, 1312, 1316, 1327, 1331, 1335, 1406, 1500, 1601, 1603, 1606, 1618, 1706, 1714, 1904, 1913, 1933, 1935, 2203, 2343, 2738 och 2753.

Konfigurera Startup-mjukvara

Om du inte hittar en relevant felkod, inaktivera några av de program som startas automatiskt. Det kan störa installationen. Öppna startmenyn och skriv "msconfig" i sökrutan. Klicka på "Msconfig" att öppna verktyget Systemkonfiguration. Om selektiv start är redan markerad på fliken Allmänt, klicka på "Start" tab. göra anteckningen objekt markerade så att du kan ändra dem tillbaka senare. Om Normal start är markerad på fliken "Allmänt", välj "Selektiv start" och avmarkera kryssrutan "Last alla autostartobjekt". Klicka på fliken "Service" och markera "Dölj alla Microsoft Services." Om du redan selektiv start, anteckna alla de tjänster som markerade så att du kan ändra dem tillbaka senare. Klicka på "Inaktivera All" följt av "Apply" och "OK". Starta om datorn när du uppmanas. Installera om HP-programvaran. Efter installationen är framgångsrik, återställa startinställningar till de värden de hade genom verktyget Systemkonfiguration.