Yshopnoosa.com

Hur man identifierar Solaris stöveln driva

Standardinstallationen av Solaris innehåller flera partitioner, även på en hårddisk. Solaris ytterligare delar en partition i skivor. Även på en enda hårddisk system innebär detta måste du identifiera partitionen och skiva boot sökvägen. Boot sökvägen är den skiva som innehåller de filer som startar operativsystemet Solaris. Använd konfigurationsprogrammet utskriftssystemet för att identifiera boot sökvägen. Detta program skriver ut hela systemkonfigurationen. Ett kommandoradsverktyg Sök kallas "grep" kan användas för att söka efter specifika konfigurationsinformation.

Instruktioner

1 Utgång skrivbordsmiljön eller öppna ett terminalfönster.

2 Skriv "su" och ange lösenordet för "root".

3 Skriv följande kommando för att identifiera den boot sökvägen:

prtconf -vp | grep bootpath

Då återgår exakta enhetsnamn och sökväg på startenheten. Symbolen innan "grep" kallas en pipa, och kan skrivas in i de flesta system genom att trycka på SKIFT-tangenten och den viktiga back-snedstreck ().