Yshopnoosa.com

Hur du använder dokumentöversikten i Microsoft Office 2010

Dokumentöversikten i Microsoft Office visas rubriker i dokumentet. Det är användbart för att snabbt navigera genom dokumentet och på samma gång att hålla reda på din position.

Instruktioner

1 Formatera din dokumentrubriker använder de tillgängliga rubrikformatmallarna.

2 Gå till Visa-menyn och klicka på Dokumentöversikt.

3 Markera de rubriker som du vill visa genom att högerklicka på en rubrik i dokumentöversikten och välja önskat antal; för exempel om du klickar på Visa rubrik 4 it visar en till fyra rubriker.

4 Om du vill komprimera underrubriker under en Huvudrubrik, klicka på minustecknet bredvid Huvudrubrik. På samma sätt om du vill visa undernummer, klicka på plustecknet.

5 Om du vill navigera till en rubrik, klickar du på det i dokumentöversikten.

6 Klicka på Dokumentöversikt på Visa-menyn när du vill stänga den.