Yshopnoosa.com

Hur att ange Data i en PDF-fil

Hur att ange Data i en PDF-fil

Förr eller senare kommer du förmodligen behöva fylla i PDF-formulär. Mest interaktiva formulär på webben trycks i bärbar Data Format (PDF), som tillåter användaren att ange data i formuläret så det kan sparas, eller båda. Elektroniska former av denna typ är vanligen att föredra framför pappersbaserade formulär, eftersom de låter dig fylla, ändra eller ta bort data så ofta som du behöver utan att behöva få en ny form.

Instruktioner

1 Öppna filen PDF form. Om filen finns på Internet, ange dess webbadress i en webbläsare, som Firefox eller Internet Explorer, och webbläsaren kommer att visa den. Om filen finns på datorn eller ett flyttbart medium, starta en PDF program, till exempel Adobe Reader, och öppna filen via menyn "Arkiv".

2 Klicka på dokumentet ska börja. Du kan behöva välja handverktyget från verktygsfältsmenyn. Flytta musen över fälten i PDF-dokumentet. Om markören ändras från en hand till en i-balk markör, innebär det att du kan mata in data i fältet. Många PDF-formulär visar ifyllbara fält i en ljusblå höjdpunkt för lätt identifieringen.

3 Klicka på varje fält för att ange data. Ange information om det är ett textfält. Ange siffror efter det angivna formatet--till exempel "mm-dd-åååå" för en dag, "xxx-xxx-xxxx" för ett telefonnummer och så vidare. Klicka på en alternativknapp eller kryssruta om informationen bredvid det gäller dig (eller den som du fyller i formuläret för). Om det finns en nedrullningsbar lista, klicka på pilen och välj ditt svar från listan.

4 Tryck på "Tab" att gå vidare från ett fält till en annan. Trycka "Shift + TABB" att gå tillbaka ett fält i taget. Granska informationen du har angett. Klicka på "Arkiv" och sedan "Spara" om sparar tillåts eller "Skriv ut" så kan du skriva ut den ifyllda PDF-blanketten till papper.