Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till UTF-8 i PHP

De flesta webbsidor skrivna i engelska kommer kodade i ISO-8859-1, en teckenkodningsuppsättning anpassade till visar engelska texten utan specialtecken eller accenter. Detta är även känd som "Latin 1" eftersom den innehåller de vanligaste latinska tecknen. Om du har en textsträng som är ISO-8859-1, kan du konvertera det till UTF-8 med en PHP-funktion. När texten är satt till UTF-8 (även kallad "Unicode"), kan du skriva på alla språk med någon du behöver, som franska och japanska.

Instruktioner

1 Skapa en variabel och sätta dess värde till en sträng som innehåller endast ISO-8859-1 tecken:

$mystring = "Detta är vanlig engelsk text utan några speciella tecken.";

2 Skriv funktionen "utf8_encode()" i din kod någonstans under den variabel du skapat och passera i variabeln som dess parameter:

utf8_encode($mystring);

Linda in strängen i enkla eller dubbla citationstecken för att ange det direkt i funktionen utan att använda en variabel, om du vill:

utf8_encode ("Detta är plain engelska texten med några specialtecken");

3 Ange resultatet av funktionen "utf8_encode()" som värdet av en ny variabel:

$utf8string = utf8_encode($mystring);

Om du vill uppdatera den ursprungliga variabeln med den nya UTF-8-kodad texten, anger du värdet för funktionen "utf8_encode()" till den ursprungliga variabeln:

$mystring = utf8_encode($mystring);