Yshopnoosa.com

Om att installera Fans i Stereo skåp

När stereo komponenter hålls i ett skåp eller trånga, överväga att ge tillräcklig ventilation för att säkerställa att komponenterna inte överhettas. Du kan använda fans för att kyla stereo skåp.

Intag och avgaser

Installera fans att både dra luft i skåpet och trycka luften ur skåpet. Fläkten som drar luft bör vara lägre i skåpet, och fläkten som pressar luften ur skåpet ska installeras högre, eftersom varm luft stiger och ackumuleras på toppen av stereo skåpet.

Kupé Stereo skåp

Stereo skåp med prefabricerade sektioner eller med hyllor ofta behöver luft som strömmar igenom varje avsnitt. Lägga till en serie av mindre fans som få luft genom botten av skåpet och mata den in i ytterligare delar av stereo skåp innan dras ut med en frånluftsfläkt på toppen. Ofta, ju större stereo skåp, mer fans du behöver.

Riktad kylning fläktar

Directional kylfläktar kan installeras och att blåsa eller dra luft i olika riktningar. Dessa är populära för trånga utrymmen där det inte finns tillräckligt med utrymme för att installera traditionella intag och avgaser ventiler.