Yshopnoosa.com

Hur du sparar ett OLE-objekt i en Access-tabell med Visual Basic

Programmeringsspråket Visual Basic är ett Microsoft programmeringsspråk som används för att skapa applikationer för Windowsoperativsystem. På detta språk, kan du använda OLE (Object Linking and Embedding) objekt för att referera till andra dokument och filer i operativsystemet från ditt program. Ett bra exempel på detta i ett Microsoft-program är att kunna öppna textfiler från inom programmet Microsoft Word.

Instruktioner

1 Öppna din Visual Basic programmeringsgränssnitt.

2 Gå till avsnittet i programmet där du vill skriva den kod som gör att användaren kan spara ett OLE-objekt som en tillgång-formaterad tabell med data.

3 Skriv "ole.obj_* -> obj.odb(format())" formatera om användarens aktuella OLE-objektet som en tillgång-formaterad tabell.

4 Typ "ole.obj_*(tr.ms.ACCESS['open.quiet'])" att ta tabellen tillgång-formaterade och öppnas det automatiskt i Access från inom ditt program.