Yshopnoosa.com

Hur du döljer Text i HTML

Som alla programmeringsspråk, kan ren HTML-kod komma över som komplicerat och svårt att förstå, även för de som känner till språket. HTML använder en gemensam lösning på detta problem genom att inkludera kommentarer, text infogas i den kod som inte visas i den slutliga produkten. Denna dolda text är endast synlig när den granskar själva koden och gör det mycket lättare för flera personer att arbeta med och förstå en del av koden. En kort kommentar överst i ett HTML-avsnitt kan förklara syftet med följande kod på ett sätt som kan ta mycket längre tid om en läsare försökte helt enkelt pussel ut funktionen av avsnittet.

Instruktioner

1 Öppna HTML-dokument du vill redigera och bläddra till avsnittet i den text du vill dölja.

2 Infoga "<!--" i början av texten. Detta börjar på kommentaretiketten och talar om för systemet att dölja allt som kommer efter den.

3 Infoga "->" i slutet av texten. Detta slutar på kommentaretiketten så systemet fortsätter läsa koden som vanligt. Den dolda texten ska visas i dokumentet som "<!--här texten döljs-->."

Tips & varningar

  • Utöver uppgifter som icke-koden kan du placera skript och stilinformationen inuti kommentarer. Detta garanterar att äldre webbläsare utan stöd för skript eller stil inte kommer felaktigt försöka visa informationen som text.
  • Placera inte dubbel "--" symboler eller en ">" symbol i texten i kommentaren, som en webbläsare läsa koden kan blanda ihop texten med i slutet av kommentaren och misslyckas med att dölja texten korrekt.