Yshopnoosa.com

Hur man installerar Windows Messenger

Du kan ha AIM och Yahoo instant messenger klienter, och du kan ha många av dina vänner utspridda över varje. Varför inte installera den IM klienten från Microsoft som kallas Windows Messenger? Windows Messenger har många fler funktioner och håller på att antas som ett "business program" i många av de största företagen därför. Det har utformats för att knyta an till MS Office samt Internet Explorer. För att installera Windows Messenger, se till att datorn har minst 50 MB ledigt utrymme och minst en Intel Pentium 300 MHz-processor och 256 MB RAM-minne.

Instruktioner

1 Ladda ner Windows Messenger installera programvaran från Microsofts hemsida.

2 Dubbelklicka på den körbara filen för Windows Messenger.

3 Klicka på knappen "ja" på nästa fönster när du ombeds installera filen Windows Messenger setup.

4 Dubbelklicka på knappen "Kör".

5 Skapa ett Microsoft .NET passport-konto när Windows Messenger installationsprogrammet har slutförts. Detta är ett krav för att använda Windows Messenger och Microsoft Passport Network.

6 Klicka på Windows "start" knappen.

7 Välj ikonen Windows messenger i listrutan, och guiden Passport Network kommer att dyka upp ber dig att "att anmäla sig till ett .NET passport"

8 Skapa en ny Hotmail e-postadress för att registrera dig med eller använda en e-postadress du redan har.

9 Klicka på "Nästa".

10 Skriv in en e-postadress samt ett lösenord.

11 Klicka på "Slutför" för att slutföra processen.

12 Logga in och börja använda Windows Messenger.