Yshopnoosa.com

Hur du konverterar kontakter till RKF

Hur du konverterar kontakter till RKF

Formatet RKF är det mest accepterade formatet för att dela kontakter mellan datorer och programvaror. Det finns ett brett utbud av program som införliva sömlöst i Microsoft Outlook och andra e-postprogram som kommer att konvertera filer med batch-bearbetning. De flesta av dessa program är dock relativt kostsam för den funktion som de utför begränsad natur. Det finns en gratis lösning för Vista-användare som innehåller ytterligare ett steg i processen men kommer att uppnå samma mål utan att någon extra programvara behövs.

Instruktioner

Konvertera kontaktlistan i Vista och 7

1 Exportera kontaktlistan från e-program i ett kompatibelt filformat: CSV, LDIF- eller Windows-adressboken. Den exakta processen exporteras kommer att bero på det program som används, men alternativet är i allmänhet finns under "Arkiv"-menyn.

2 Tryck på knappen "Start Menu" och välj "Windows kontakter" listan "Alla program".

3 Välj den fil som skapas under kontakt exporten i steg 1 väljer du "Importera" från menyn Alternativ.

4 Markera "Exportera" från menyn alternativ när filen har importerats till Windows Kontakter-format och Välj vCard-kort (Vcf)"som typ av utgång.

5 Klicka på "OK" och välj målmapp för nya filer.

6 Klicka på "OK" när konverteringen är klar och Stäng programmet Windows kontakter.

Konverterar kontakter till RKF i XP och lägre

7 Exportera kontaktlistan från e-program i ett kompatibelt filformat: CSV, LDIF- eller Windows-adressboken. Den exakta processen exporteras kommer att bero på det program som används, men alternativet är i allmänhet finns under "Arkiv"-menyn.

8 Öppna Outlook Express. Detta program kommer som standard men kan behöva konfigureras om det har aldrig tidigare använts.

9 Importera kontaktfilen som skapades i steg 1. Välj "Fil," "Import" från menyn Outlook Express. Välj "Adressbok" om den exporterade filen kommer från en Windows adressboksfil eller "Annan adressbok" om det skapades från en annan källa eller *.csv format.

10 Öppna adressboken i Outlook Express och välj en kontakt genom att klicka på den.

11 Välj "Arkiv" "Spara som" från droppa-ned menyn och välj "Visitkort (vcf)" från de tillgängliga filtyperna och välj filen utdatadestination.

12 Upprepa processen för varje kontakt som måste konverteras till RKF.

Tips & varningar

  • Enskilda kontakter kan omvandlas till RKF individuellt och skickas via e-post genom att högerklicka på dem och välja lämpligt alternativ från de kontextuella menyerna. Freeware batchbearbetning program finns för Outlook användare (inte Outlook Express).