Yshopnoosa.com

Hur du ansluter en Palmpilot till Kernel 2.6.22

Hur du ansluter en Palmpilot till Kernel 2.6.22

En Palm Pilot är en personlig digital assistent (PDA) som kan användas för att läsa och svara på e-post, hålla reda på din kalender eller köra många program. Informationen på Palm Pilot kan synkroniseras med datorn, så att du kan få information både på datorn och Palm Pilot. Palm Pilot kommer tyvärr inte med programvara för att ansluta den till en dator som kör Linux. En dator som kör Linux kernel 2.6.22 kan dock konfigureras för att möjliggöra enkel synkronisering med Palm Pilot.

Instruktioner

1 Hämta och installera pilot-link. För Debian-baserade distributioner, skriv:

sudo lämplig-få installera pilot-link

För Red Hat-baserade distributioner, skriv:

sudo yum installera pilot-link

2 Kör följande kommandon i ett terminalfönster:

sudo/sbin/modprobe uhci_hcdsudo/sbin/modprobe ehci_hcdsudo/sbin/modprobe usbserialsudo/sbin/modprobe visor

Detta säkerställer att rätt drivrutiner laddas.

Om drivrutinerna inte är installerade, kommer du behöva installera dem. (Se resurser)

3 Skapa en fil--/etc/udev/rules.d--med följande innehåll:

BUSS == "USB", SYSFS {produkten} == "gömma i handflatan Handheld| Handspring ", KERNEL =="ttyUSB *", namn ="ttyUSB %n", symbolisk länk ="pilot", grupp ="USB", MODE ="0666"

4 Starta om "udev." Typ "/etc/init.d/boot.udev omstart."

5 Anslut din Palm Pilot till datorn med USB-kabeln eller vaggan, och slå på synk-knappen.

6 Kontrollera att anslutningen är aktiv genom att öppna en terminal och skriva "pilot-xfer - l -p /dev/ttyUSB1." Du bör se en lista över databaser på din Palm Pilot.

Tips & varningar

  • Det finns många program du kan köra i Linux som bidrar till att synkronisera och hantera din Palm Pilot. Se "Resurser."