Yshopnoosa.com

Text till tal-programvara Online

Text till tal (TTS) mjukvaran gör precis vad namnet antyder: det läser tillbaka till dig oavsett vad du har skrivit in i programmet. TTS-programvara kan användas både för kul och, i vissa fall, för att tillämpa i videor.

ImTranslator

Detta gratis program läser din text till dig antingen en manlig eller kvinnlig röst och låter dig välja en accent (engelska, kinesiska, etc). Det kan också översätta behandlingen från ett språk till ett annat för dig. Dessutom, ger det dig möjlighet att justera tal hastighet och bädda in den talad texten i en webbsida eller e-post.

Läs orden

Detta gratis program har också möjlighet att en manlig eller kvinnlig röst, men erbjuder inte olika språk eller accenter. Men innehåller den en mycket större talande avatar än ImTranslator programmet. Läs orden erbjuder en mängd olika avatarer, men du måste bli medlem (vilket är gratis) för att komma åt mer än grundläggande manliga och kvinnliga röster.

Läs Vänligen

Detta program erbjuder både en 30-dagars gratis testversion och "Plus" version. Detta program fungerar ungefär samma som de andra två, men med fler fördelar. Det kan läsa hela webbsidor upp till dig, och kan spara i både MP3 och WAV-filer. Dessa kan användas att skapa videor (andra program inte har denna funktion).