Yshopnoosa.com

Vad är meningen med Combo-enhet?

En combo driver kan du komma åt olika typer av media med endast en optisk enhet. Dessa typer av enheter har blivit mycket mer populära som bärbara datorer har blivit standard i computing.

Definition

Combo-enheterna är optiska enheter som kan läsa och skriva två olika typer av optiska medier. De vanligaste combo enheterna kan läsa och skriva CD-skivor och läsa DVD-skivor. Detta förändras som Blu-Ray blir mer populära.

Disc-spelare

Kombinationsenheten termen används också att beskriva-spelare som kan läsa två olika typer av media. Ett exempel är en maskin som spelar både Blu-ray och HD DVD-skivor.

Super-enheter

En super enhet avser en optisk enhet som kan läsa och skriva till två olika typer av media. Den vanligaste typen av super-enhet läser och skriver både CD och DVD. Det finns vissa super enheter som nu läsa och skriva DVD-skivor och Blu-Ray-skivor.

Betydelse

Combo-enheterna är mycket vanliga på bärbara datorer. Det finns normalt endast en enhet bay på en bärbar dator, så en kombinationsenhet gör mest av det begränsade enhetsfack utrymmet.