Yshopnoosa.com

Hur du lägger till en fliken utvecklare på Microsoft Word

Främst används som ett ordbehandlingsprogram erbjuder Microsoft Word många text redigerande dragen som gör att du kan skapa en mängd olika dokument. Förutom gemensamma dokument, kan du också använda makron, XML och ActiveX-kontroller i Word, nås via fliken Utvecklare. Även om fliken Utvecklare inte visas som standard, kan du lägga till det i Word genom att följa några steg.

Instruktioner

1 Starta Microsoft Word. Klicka på fliken "Arkiv" och leta upp avsnittet "Hjälp".

2 Klicka på knappen "Alternativ" och välj alternativet "Anpassa menyfliksområdet".

3 Klicka på kryssrutan bredvid "Fliken utvecklare" i avsnittet "Anpassa menyfliksområdet". Nu visas fliken utvecklare i menyfliksområdet.