Yshopnoosa.com

Hur du ställer in din egen domän till Gmail

Hur du ställer in din egen domän till Gmail

Gmail kanna bli setup skicka och ta emot e-post från en extern e-postkonto på ett domännamn som du äger. När du har konfigurerat Gmail att arbeta med detta konto, kan du skicka och ta emot e-post på kontot direkt från Gmail-gränssnittet. Du har även möjlighet att använda ditt Gmail e-postadress när du har installerat din domäns e-postkonto för Gmail. Denna process kan användas för att hantera flera e-postkonton på olika domäner från en Gmail redovisa.

Instruktioner

1 Öppna webbläsaren och logga in på e-postkonto du kommer att lägga till Gmail. Få den "POP Server" och "Port" information som är kopplad till e-postkontot. Denna information behöver konfigurera din e-postkonto på Gmail.

2 Navigera till Gmail och logga in på ditt konto. Klicka på länken "Inställningar" ligger överst i Gmail-sidan. Klicka på "Konton och Import" länken högst upp på sidan "Inställningar". Klicka på knappen "Lägg till POP3-e-postkonto" under rubriken "Kontrollera e-post med POP3".

3 Skriv den e-postadress du vill använda Gmail i den vita rutan ligger i "Lägg till ett e-postkonto du äger" fönstret som öppnas. Klicka på knappen "Nästa steg" längst ned i fönstret.

4 Ange lösenordet för e-postkonto du vill lägga till på skärmen som kommer upp. Fältet "Användarnamn" kommer att vara förifyllda. Välj om du vill ha en kopia av mottagna e-postmeddelanden på servern som är värd för din domän.

5 Välj om du vill ha Google för att använda en säker anslutning när få e-post från ditt konto. Välj om du vill ha Gmail att specifikt etikett meddelanden som skickas till denna e-postadress. Välj om du vill att inkommande e-post från denna e-postadress att gå direkt till mappen "Alla Mail" och hoppa över Inkorgen. Klicka på knappen "Lägg till konto" längst ned i fönstret.

6 Klicka på "Ja" eller "Nej" som anger om du vill kunna skicka e-post från denna e-postadress med Gmail på skärmen som följer. Den e-postadressen på den domän som du äger nu vidarebefordras till ditt Gmail-konto. Du kommer också att kunna skicka e-post från den här adressen i Gmail om du har valt för att göra så.