Yshopnoosa.com

Hur du ändrar din IP-adress

Många vill ändra deras IP-adress av olika skäl. Oavsett om du är avstängd från en webbplats eller översvämmas av oupphörliga spam, kan du ändra din IP-adress på mindre än en minut.

Instruktioner

1 Navigera till "Start"-menyn och välj "Kör". I den springa dialogen, skriv "cmd" (utan citattecken), och välj sedan "OK". Kommandoraden dialogruta.

2 Skriv "ipconfig/release" (utan citattecken) och tryck på "Enter".

3 Typ "ipconfig / renew" (utan citattecken) och tryck sedan på "Enter". Din IP-adress har förnyats.

4 Skriv "exit" (utan citattecken) och tryck på "Enter" för att stänga fönstret.