Yshopnoosa.com

Hur du ändrar ett filnamn i Perl

Perl är en öppen källa programmeringsspråket tillgängliga för alla operativsystem. Det kan också användas som en kommandorad skriptspråk. Det innebär att du kan utfärda perl kommandon från Kommandotolken. Perl funktioner är desamma i alla operativsystem. Så, om du vet hur man ändrar ett filnamn i ett operativsystem med perl, kan du ändra ett filnamn i något annat operativsystem.

Instruktioner

1 Öppna ett terminal-fönster på Linux eller Unix operativsystem eller kommandotolken i Windows-operativsystemet.

2 Navigera till den katalog som innehåller den fil du vill ändra.

3 Skriv kommandot "perl -e"Byt namn ("original.txt", "new.txt")"" om du vill ändra filnamnet från "original.txt" till "new.txt."

4 Skriv kommandot "ls" i Linux eller Unix eller kommandot "dir" i Windows för att lista filer i katalogen och se till att filen var bytt namn korrekt.

5 Skriv kommandot "exit" för att stänga fönstret terminal eller fönstret Kommandotolken.

Tips & varningar

  • "Byt namn" funktionen kan också användas inom större perl script (program).