Yshopnoosa.com

Hur du itererar en XML-tabell med Sax

Extensible Markup Language, eller XML-dokument är custom-strukturerade data dokument ofta skickas i form av flöden och används för att dynamiskt uppdatera innehållsområden och databaser som driver webbplatser och webbapplikationer. Fungerar som ett application programming interface eller API, är StaX en speciell API som gör realtid parsning av XML-data. Iteration, eller byggnad, en tabell med XML-data i den StAX API är ofta behöver ett effektivt sätt att dra data som frekventa uppdateringar.

Instruktioner

1 Starta en oformaterad text redigering program eller din gynnade kodredigering ansökan och skapa ett nytt Java dokument, infoga den följande lina av koden överst:

import javax.xml.stream.*;

2 Initiera XMLWriter klass genom första definiera klassen och sedan definiera XML-källan:

private static final String EXAMPLE = "http://www.examplexmlwebsite.com/feed.xml";

private static final String XHTML = "http://www.w3.org/1999/xhtml";

offentliga statisk void main (String [] args) kastar XMLStreamException {

3 Skapa en plats för outputted XML-data och lagra den med hjälp av följande kod:

XMLOutputFactory xmlof = XMLOutputFactory.newInstance():

xmlof.setProperty ("java.xml.stream.isPrefixDefaulting". Boolean.TRUE):

4 Skapa en författare för XML-data genom att använda funktionen StreamWriter enligt följande:

XMLStreamWriter xmlw =

xmlof.createXMLStreamWriter(System.out):

5 Java-dokument och ladda upp den till din utvecklingsmiljö eller produktionsmiljö att visa XML-data och se tabellen bygga som de XML-uppgifter som växer.