Yshopnoosa.com

Hur konvertera en sträng till en fil i Java

Java kan du använda input strängar och konvertera strängen till ett objekt. Du använda strängen och ange den fil du vill öppna, och filen är inställd på en filhanterare, så du kan lägga till eller ta bort uttalanden i filen. Du använder den här funktionen när du vill hämta indata från användare och använda Indatasträngen dynamiskt öppna det angivna dokumentet.

Instruktioner

1 Öppna Java Eclipse programvara på Windows-menyn och öppna projektet Java för att ladda källkodsfiler. Dubbelklicka på filen källa koden du vill använda för att utföra funktionen fil.

2 Skapa den strängvariabel du vill konvertera, om du inte redan har en sträng du vill använda. Följande kod visar hur du skapar en sträng i Java:

string fileinput = "c:\file.txt";

Ersätt "fil.txt" med din egen sökväg.

3 Konvertera strängen till en filhanterare. Följande kod använder Indatasträngen öppna och konvertera till en filhanterare som pekar på den fil som anges i strängen:

BufferedReader fil = nya BufferedReader (nya FileReader(fileinput));

4 Stäng filen när du har slutfört processen. Efter att du läst och öppna filen, måste du stänga den för att frigöra datorns resurser. Följande kod stänger filen:

File.Close();