Yshopnoosa.com

Hur till restaurera backningen arkivera i Gateway

Återställa säkerhetkopior på en Gateway kan göras beroende på vilken version av operativsystemet Windows som är installerad. Gateway-datorn kan Windows XP och Windows Vista installerat som har olika metoder som används för att återställa säkerhetskopior. Du kan komma åt alternativet säkerhetskopiering i Windows Vista från säkerhetskopierings- och återställningscenter och programgruppen System i Windows XP Professional.

Instruktioner

Windows Vista

1 Gå till Kontrollpanelen i Windows Vista genom att klicka på "Start"-menyn och sedan på "Kontrollpanelen".

2 Klicka på "Återställ filer" alternativet från baksidan upp din computern fönster. Du bör se en dialogruta visas för kontroll av användarkonto.

3 Klicka på "Fortsätt" och väljer sedan det alternativ du vill ha från fönstret "Vad vill du återställa?".

4 Klicka på "Nästa" och välj sedan de filer och mappar till restaurera från fönstret "Välj de filer och mappar för att återställa". Du har också möjlighet att bläddra eller söka efter filer och mappar som finns på ditt system.

5 Klicka på "Nästa" när du har valt de filer och mappar till restaurera. Du måste sedan välja plats för de återställda filerna från fönstret "Var vill du spara de återställda filerna?".

6 Klicka på "Starta återställning" återställa filen som du har markerat, när filer har återställts klickar du på Slutför i dialogrutan "framgångsrikt återställda filer".

Windows XP

7 Navigera till säkerhetskopiering som ingår i Windows XP Professional.

8 Klicka på Start-menyn, klicka på "Alla program", "tillbehör" och gå sedan till "Systemverktyg".

9 Klicka på Backup för att starta verktyget. Guiden Säkerhetskopiering eller guiden återställning visas på skärmen.

10 Klicka på knappen "Nästa" för att fortsätta säkerhetskopieringen och återställningen.

Tips & varningar

  • Alternativ kan variera något beroende på hur systemet är konfigurerat, som att använda klassiska alternativ.
  • Om du inte har skapat någon backup-filer i Windows XP Professional där kommer inga säkerhetskopior att återställa.