Yshopnoosa.com

Återställa alla historia på en dator

Återvinna förlorad historia på datorn, oavsett om det har tagits bort av misstag eller avsiktligt, är en process som aldrig garanteras att producera resultat 100 procent av tiden. Din bästa insats för att återskapa alla historia från datorn är att vända tillbaka tiden till en punkt där historien var kvar på maskinen. Du kan försöka den här genom att använda funktionen "System Restore" i Windows.

Instruktioner

1 Navigera till funktionen "Systemåterställning" genom att gå till "Start"-menyn, öppna listan "Alla program" och sedan "Tillbehör" mappen och mappen "Systemverktyg".

2 Välj alternativet att "Återställa datorn till en tidigare tidpunkt."

3 Välj din återställningspunkt i kalendern som visas på skärmen. Välj ett datum före när din systemhistorik raderades.

4 Starta om datorn. Under omstarten återställer Windows alla dina förlorade filer, mappar och inställningar, spola tillbaka tiden till den valda punkten.