Yshopnoosa.com

Hur man kan vidarebefordra IP-adresser via Checkpoint

Hur man kan vidarebefordra IP-adresser via Checkpoint

Säkerhets-Gateway är en familj av nätverket säkerhetsprodukter skapad av Check Point Software Technologies Ltd. Security Gateway familjen täcker olika implementeringar---vissa produkter är integrerad maskinvaruenheter, några är programvara och andra virtuella maskiner. Tillsammans med ytterligare funktioner fungerar en säkerhets-Gateway som en brandvägg mellan ett intranät för datorer som tillhör samma organisation och öppet Internet. Brandväggen tillåter endast viss trafik gå igenom för säkerhet och skydd av konfidentiell information. Ett klassiskt exempel är dock i vissa fall en nätverksadministratör måste göra intranätresurser synlig på Internet---en företag server hosting offentliga företagets webbplats. Detta görs genom att tilldela intranät resursen i fråga en offentlig Internet Protocol (IP) adress, och genom att dirigera trafik till och från den genom Security Gateway. Du kan konfigurera din Security Gateway för att tillhandahålla denna funktion.

Instruktioner

1 Få en offentlig IP-adress från din nätverksadministratör eller från din Internet Service Provider (ISP). Detta är den externa IP-adressen används för att inre värden från Internet.

2 Starta SmartDashboard (administrationen klientprogrammet för Security Gateway produkter) genom att dubbelklicka på dess Desktopen ikonen. Ange användarnamn och lösenord för åtkomst av nätverksadministratör och välj en server med hjälp av nedrullningsbara menyn. Klicka på "OK".

3 Klicka på "Nätverksobjekt," då "Noder" och sedan "Ny nod" och "Host nod". Ange ett beskrivande namn i fältet "Namn" för den värd du vill synliggöra från Internet. Välja färg SmartDashboard använder för att skildra noden i grafiska nätverk kartor. Ange värddatorns interna IP-adress i fältet "IP adress".

4 Klicka på fliken "NAT" och välj "Lägg till automatisk adress översättning regler." Välj "Static" som översättningsmetod som sedan ange offentlig IP-adress i steg 1. Klicka på "OK".

5 Klicka på "Policy," sedan på "Installera" på Smartdashboards huvudmeny. Klicka på "OK". Vid denna punkt, alla gateways kommer har bearbetat den nya översättning regeln, och IP-adressen för intranät resursen kommer att dirigeras via säkerhets-Gateway.