Yshopnoosa.com

Vad är MS Excel 5.0-dialogrutan?

Vad är MS Excel 5.0-dialogrutan?

I Excel 5.0 och Microsoft Excel 95 användes dialogblad för att skapa anpassade dialogrutor och former. Dessa har ersatts av användarformulär, som skapas via fliken"utvecklare", men har kvar kan användas i senare versioner av Excel.

Dialogblad

Ett dialogblad är ett rutnät ritning blad som kan ha knappar, textrutor och meddelanden in kan användas för att skapa formulär till kontrollera åtkomst och data. Ofta användes för att skapa lösenord logga på lådor att styra åtkomst, eller att skapa inmatningsformulär för att styra vilken information i ett kalkylblad.

Öppna ett MS Excel 5.0-dialogblad

Att öppna ett dialogblad i senare versioner av Excel högerklicka ett kalkylblad på fliken, klicka på Välj och dubbelklicka på ikonen MS Excel 5.0-dialogrutan. Microsoft Excel 95 och 5.0 öppnas automatiskt dialogblad.

Användarformulär och dialogblad

Microsoft Excel 97 introducerade användarformulär, som ger mycket mer funktionalitet och är allmänt accepterat som är lättare att använda än dialogblad. Användarformulär kan också knappar, radialer textrutor som ska infogas i samma "grid" stil tillbaka marken och nås via Visual Basic Editor.