Yshopnoosa.com

Hur till grafen 3D i MATLAB

MATLAB är en otroligt användbara matematiska och tekniska datorprogram kan utföra avancerade matematiska beräkningar och utför tekniska simuleringar. En av dess mer användbara funktioner Rita data i 2D- eller 3D. Det finns två huvudsakliga typer av 3D-plottning i MATLAB: linje grafer och ytor tomter. Linjediagram spåra väg en enda rad genom tre dimensioner. Ytbehandla tomter skapa tredimensionella ytor baserat på uppgifter från motsvarande element av två matriser.

Instruktioner

3D-linje tomter

1 Definiera ett intervall av värden för en viss variabel. Skriv till exempel "t = 0:pi / 50:10 * pi;" Detta definierar "t" som en variabel som ökar från noll till 10 gånger pi i steg om fiftieths PI.

2 Definiera två funktioner av "t". Till exempel "x = sin(t)" och "y = cos(t)".

3 Rita en tredimensionell helix med kommandot PLOT3 genom att skriva "plot3(sin(t),cos(t),t)." Märka funktionen tar form "plot3(x,y,z)" där MATLAB avgör den xy positionen för varje z-koordinaten genom att titta på de två första argumenten för funktionen PLOT3.

3D-yta tomter

4 Definiera en matris av värden på argumentet x-koordinaten av funktionen SURF. För att generera en slumpmässig 10 av 10 matris, skriv "x = magic(10)."

5 Definiera en matris av värden för y-koordinaten argumentet för funktionen SURF. För att generera en annan random 10 av 10 matris, skriv "y = magic(10) - 100."

6 Ange z-koordinaten baserat på x och y koordinater. Skriv till exempel "z = x. ^ 2 + y ^ 2"

7 Diagram en 3D yta tomt nu genom att skriva "surf(x,y,z)"

Tips & varningar

  • Få en snabb uppfattning om hur imponerande en yta tomt kan söka genom att ange den här speciella funktionen:
  • [x, y, z] = peaks(30);
  • Surf(x,y,z)