Yshopnoosa.com

Använda InputBox i VB6

Visual Basic 6 "InputBox" klassen visar en text box dialogfönster till en användare. Användaren skriver in input och indata returneras till en variabel som du anger i din VB6 kod. Du måste ange variabeln, InputBox text och dialogrutan rutan rubriktext. Inmatningsrutan gör det bekvämt att hämta information från användaren utan att skapa en ny VB6 form.

Instruktioner

1 Klicka på Windows "Start" knappen och välj "Alla program". Klicka på "Microsoft Visual Basic", klicka på "Visual Basic 6" att öppna programvaran. Öppna projektet VB6 efter kompilatorn laster.

2 Högerklicka på formulärfilen och välj "Visa kod." Skapa variabeln InputBox. Du måste skapa en variabel som innehåller texten som användaren skriver in InputBox dialogfönstret. I följande kod skapas en string-variabel:

Dim som Indatasträngen

3 Rulla ner VB6 koden till den plats där du vill InputBox dyka upp. Skriv följande kod för att visa fönstret InputBox dialogrutan:

input = InputBox ("När är din födelsedag?", "Födelsedag")

Koden ovan uppmanar användaren att frågan "När är din födelsedag". "Birthday" texten visas i namnlisten i dialogfönstret. Värdet som anges av användaren tilldelas till variabeln "input".