Yshopnoosa.com

Hur man får en dator att ladda ner till en annan dator

Hur man får en dator att ladda ner till en annan dator

Du ladda ner data, till exempel text eller bild filer, genom att överföra dem från din (skicka) källdator till en måldator (mottagande). Till exempel om du har använt en ordbehandlare på datorn källa för att skapa två ODT-filer som du vill dela med en familjemedlem i ditt hushåll, kan du hämta kopior av filerna till hans måldatorn. Du kan hämta data från din källdator till en måldator via ditt hemnätverk, e-post eller flyttbara media.

Instruktioner

Hämta via ett nätverk

1 På måldatorn, ange en delad mapp där du har skrivbehörighet till ladda ner filer eller mappar från datorn källa.

2 Markera de filer eller mappar som du vill hämta och sedan kopiera dem på datorn källa.

3 Öppna hemnätverket och dess delade målmapp och sedan klistra in din valda filer och mappar i den delade mappen.

4 Öppna filer och mappar på måldatorn, och verifiera att du kan använda dem.

Hämta via e-post

5 På datorn källa, komponera ett e-postmeddelande till en e-postadress på måldatorn.

6 Bifoga filer som du vill hämta på måldatorn. Du kan inte koppla mappar till e-post. Du måste koppla varje fil separat.

7 Avsluta e-postmeddelandet, skicka det och kontrollera att det överförs korrekt.

8 Ta bort filer från e-postmeddelandet på måldatorn, och kontrollera att du kan öppna och använda dem.

Hämta genom flyttbara Media

9 Kontrollera att datorn kan läsa det flyttbara medium som du skriver filer och mappar via datorn källa.

10 På datorn källa, infoga eller Anslut det flyttbara mediet genom vilken du kommer att hämta filer och mappar på måldatorn.

11 Välj de filer eller mappar som du vill hämta, kopiera dem till det flyttbara mediet, ta bort media och sedan bära den till måldatorn.

12 På måldatorn, infoga eller Anslut det flyttbara mediet som du hade kopierat filer och mappar från datorn källa.

13 Kopiera filer och mappar från det flyttbara mediet och kontrollera att du kan öppna och använda dem.

Tips & varningar

  • Antingen din källdatorn eller måldatorn kan vara en dator med Microsoft Windows, en PC som kör Linux eller en Mac.
  • Måldatorn måste innehålla programvara som kan öppna filerna från källdatorn.
  • Mappar som du kopierar kan innehålla andra mappar.
  • Att trycka på "Ctrl + C" kopierar din valda filer och mappar till en Urklipp för tillfällig förvaring.
  • Att trycka på "Ctrl + V" klistras din valda filer och mappar från Urklipp in målmappen.