Yshopnoosa.com

Hur till Blixt BIOS i en R31

Flasha BIOS på din Lenovo R31 avser processen att skriva över den befintliga informationen på moderkortets BIOS-chip att ersätta den med en uppdaterad version. Detta är möjligt genom användning av Lenovo BIOS uppdateringsverktyget tillgänglig från deras supportsida. Hela processen kan oftast göras i cirka 10 till 20 minuter.

Instruktioner

1 Hämta verktyget BIOS update (se resurser).

2 Klicka på "Spara" och spara filen till roten av enheten "C".

3 Klicka på "Start" och välj "Kör".

4 Skriv "c:\1fud51us.exe" i textrutan och tryck på "Enter". Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera BIOS. Datorn stängs automatiskt när uppdateringen är klar.

5 Starta datorn. Tryck på "F1" när du uppmanas ange BIOS Setup Utility meddelandet. Kontrollera att BIOS-versionen och det aktuella datumet visas.