Yshopnoosa.com

Hur man deklarerar saknade objektvariabler med Javascript

Hur man deklarerar saknade objektvariabler med Javascript

Objekt är en samling funktioner och egenskaper som används i objektorienterad programmering. När du försöker använda en egenskap eller en funktion utan att definiera ett objekt, visas ett fel i Javascript. Du kan testa om objektet skapas i koden och om det inte finns, skapa objektet innan du försöker använda de interna funktionerna. Denna typ av felkontroll förhindrar navigering frågor med dina användare och ger en check systemet innan du använder objekt i dina webbsidor.

Instruktioner

1 Öppna HTML-filen med någon grundläggande redaktör. Du kan använda anteckningar, som ingår fritt i Windows, eller mer avancerade editorer som Notepad ++ eller Visual Studio.

2 Skapa ett "script" block i header taggarna i HTML-sidan. Följande tagg används för att definiera ett block av Javascript-kod:

< script type = "text/javascript" >< / script >

3 Skapa ett "om" uttryck som testar om objektet har redan definierats. Följande kod testar om ett bildobjekt definieras redan:

< script type = "text/javascript" >om (document.getElementbyId("myImage")){}< / script >

4 Skapa element objektet om det inte redan har definierats. I det här exemplet skapas en ny bildobjekt. Följande kod definierar objektvariabeln bild:

< script type = "text/javascript" >om (! document.getElementbyId("myImage")){var myNewImage = ny Image(10,10)}< / script >

I det här skriptet, om bilden inte skapas, definieras ett nytt bildobjekt. Bildegenskaperna är 10 x 10 pixlar.