Yshopnoosa.com

Hur du ändrar färgschemat PHP i CSS

Hur du ändrar färgschemat PHP i CSS

När du utvecklar PHP-applikationer, vill du ibland göra det lättare för du eller dina användare att ändra färgschemat används i programmet. Eftersom färgscheman definieras med hjälp av Cascading Style Sheets (CSS), kan du skapa en extern CSS-fil, inkludera den i PHP-koden och använda PHP bestämma logiken i hur färgschemat används. När du vill ändra färgschema, kan du enkelt redigera CSS-filen och ersätta färger med olika färger.

Instruktioner

1 Skapa en CSS-fil och ange styling markeringar som kan användas i programmet. Till exempel vill skapa ett färgschema som visar vanlig text i svart, men visar en bakgrundsfärg för rosa för ett kvinnonamn och blått för manlig namn Skriv:

kroppen {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-storlek: 12px}

.header {font-weight: bold; färg: #339}

.f {color: #000; bakgrunden-cologne: #FF99FF}

.m {color: #000; bakgrunden-cologne: #66CCFF}

2 Skapa en ny PHP fil och infoga HTML-huvuden för filen. Exempelvis skriv:

<! DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional / / EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd" >

< html >

< head >

< title > visningsnamnen < / title >

< meta http-equiv = "Content-Type" content = "text/html; charset = iso-8859-1 ">

3 Infoga en HTML-taggar och inkludera externa CSS-filen med hjälp av PHP. Exempelvis skriv:

<? php

inkludera "style.css";

? >

< / stil >

< / head >

4 Skapa en array med data som ska visas med hjälp av styling Taggar. Infoga ett namn och kön, som kommer att kontrollera färgschemat används. Exempelvis skriv:

< body >

<? php

$data = array();

array_push ($data, array ("name" = > "Susan", "sex" = > "f"));

array_push ($data, array ("name" = > "Tom", "sex" = > "m"));

array_push ($data, array ("name" = > "Steve", "sex" = > "m"));

array_push ($data, array ("name" = > "Jane", "sex" = > "f"));

5 Produktionen HTML-kod med PHP som ersätter klassen rätt CSS styling baserat på information i data. Exempelvis skriv:

ECHO "< table border ="0">< tr >< td klass ="huvud"> namn < /td >< /tr >";

foreach ($data som $index = > $person) {

printf('&lt;tr>&lt;td class="%s">%s&lt;/td>&lt;/tr>', $person["sex"], $person["name"]);

}

ECHO "< / table >';

? >

< / body >

< / html >

6 Redigera CSS-filen och ändra färgschemat. Kör PHP-skript och visa resultatet på skärmen.