Yshopnoosa.com

Hur lägga till sidor i en Word-mall

Microsoft Word, ordbehandlingsprogram, ger dig frihet att anpassa ett dokument med format, isättning och redigeringsalternativ. Du kan också skapa och redigera mallar, som är dokument med inbyggd platshållare för text och grafik som hjälper dig få en snabb start på projektet. Du kan redigera dessa mallar på samma sätt som du vill redigera något vanligt dokument. Om du vill lägga till fler sidor, göra det med programmets sida paus verktyg.

Instruktioner

1 Öppna mallen.

2 Placera markören där du vill lägga till extra sidor.

3 Klicka på fliken "Infoga".

4 Välj knappen "Sidor" i menyfliksområdet. Visas en nedrullningsbar lista.

5 Välj "Sidbrytning". En ny sida visas. Upprepa processen för att lägga till fler sidor i mallen.