Yshopnoosa.com

Jag kan inte skicka eller ta emot e-post i Outlook 2007

Jag kan inte skicka eller ta emot e-post i Outlook 2007

Mer än ett par Microsoft Outlook 2007-användare har stött på problem med inte kunna skicka eller ta emot e-post. Dessa problem kan spåras till ett antal orsaker, inklusive anslutningsproblem med din Internet-leverantör, Microsoft Outlook server portinställningar eller ens säkerhetsbegränsningar som verkställs vid din antivirus program. Du kan prova flera felsökningstips att lösa din e-frågor, men du kan behöva kontakta din Internetleverantör eller e-värd för att få korrekta serverinställningarna för ditt e-postkonto.

Instruktioner

Kontrollera postinställningarna för e

1 Öppna Microsoft Outlook 2007.

2 Klicka på "Verktyg" och sedan "Kontoinställningar" för att öppna fönstret Inställningar för verktygsfältet Outlook 2007.

3 Välj ditt e-postkonto och klicka på "Ändra". Fönstret "Inställningar för Internet-e-post" öppnas. Kontrollera att inställningarna från din Internet-leverantör eller e-post värd matchar inställningarna visas i detta fönster. Kontrollera att ditt namn och e-postadress som din inkommande och utgående post server detaljer är korrekta. Ange ditt användarnamn på nytt och skriv ditt lösenord igen.

4 Klicka på "Testa kontoinställningar" för att testa dina inställningar. Om du fortfarande inte kan skicka eller ta emot e-post, gå på till nästa avsnitt för ytterligare felsökningstips.

Kontrollera Status för Online

5 Öppna webbläsaren.

6 Navigera till en webbplats. Om du inte kan ansluta till Internet, kan du vara offline och detta kan vara anledningen till att det inte går att skicka eller ta emot e-post.

7 Stäng alla program som körs och startar om datorn. Efter att datorn startas om, om du fortfarande inte tillgång till Internet, kontakta din Internet service provider eller tech supportteam.

Kontrollera ditt antivirusprogram

8 Starta ditt antivirusprogram.

9 Gå till fliken Inställningar och se till att programmet inte är konfigurerat för att blockera inkommande eller utgående e-post.

10 Inaktivera antivirusprogrammet tillfälligt för teständamål. Prova att skicka ett mail. Om den går igenom, sedan antivirusprogrammet är problemet och måste du konfigurera programvaran för att acceptera inkommande och utgående e-anslutningar. Se användarhandboken för din antivirus produkt för ytterligare detaljer.

11 Starta om ditt antivirusprogram program efter att skicka test e-post enligt anvisningarna i föregående steg så att datorn skyddas mot virus och spyware.